Start ditt eget AS,enkelt og gratis!

Å starte egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å opprette ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Start AS nå

Info om deg

Info om eiere

Om selskapet

1. Selskapsinformasjon

Fortell oss hva bedriften din skal hete, og hva AS-et skal drive med. I tillegg fyller du ut hvem som skal eie aksjeselskapet – enten du oppretter AS alene, eller sammen med andre. Vi lager de vanskelige skjemaene for deg.

2. Signér

De som skal eie selskapet må signere stiftelsesdokumenter. Vi gir beskjed til alle som må signere, og sier ifra når alle har signert.

3. Sett inn aksjekapital

Alle AS må ha minst 30 000 kr i aksjekapital. Pengene overføres til en bedriftskonto som blir opprettet hos Folio, og kan senere brukes til helt vanlige utgifter i bedriften.

4. Bedriften registreres

Vi gir deg beskjed når aksjekapitalen er innbetalt, og registrerer bedriften i Altinn og Brønnøysundregistrene etter din godkjenning.

5. Enkel start, enkelt regnskap

Når du er ferdig registrert i Brønnøysund, settes regnskapet automatisk opp for deg i Fiken, med integrert bedriftskonto fra Folio. Du kan teste Fiken og Folio helt gratis og uforpliktende før du bestemmer deg for regnskap og bedriftskonto.

Start AS nå

Vanlige spørsmål

Det kan være mye å sette seg inn i når en skal starte for seg selv. Her svarer vi på de vanligste spørsmålene.

Hvordan starte egen bedrift

Når du skal starte et aksjeselskap er det tre steg du må igjennom:

  1. Fyll inn selskapsinformasjon
  2. Signér dokumentene (stiftelsesdokumentene)
  3. Overfør aksjekapital (minimum 30 000 kr)

Etter dette registreres selskapet, og du kan starte opp driften.

Les mer om dette i artikkelen Hvordan starte egen bedrift og i artikkelen Slik starter du AS: Steg for steg

Hva koster det å starte AS

Fikens tjeneste for å starte AS er helt gratis. Det eneste du må betale er stiftelsesgebyret til Brønnøysundregistrene og aksjekapitalen.

Prisen for å starte AS er 5 784 kr i stiftelsesgebyr til Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. I tillegg må du ha minst 30 000 kr i aksjekapital – disse pengene kan brukes til å betale stiftelsesgebyret og andre utgifter i bedriften senere.

Det er ikke mulig å starte aksjeselskap uten penger eller egenkapital. Du må betale stiftelsesgebyr, og ha minst 30 000 kr i aksjekapital.

Les mer om hva det koster å starte og drive et AS i artikkelen Hva koster det å starte AS.

Hvor lang tid tar det å starte AS

Å fylle ut nødvendig informasjon tar ikke mer enn et kvarter. Det er behandlingstiden i Brønnøysundregistrene, og hos banken, som i stor grad bestemmer hvor lang tid det tar. Disse behandlingstidene kan variere basert på hvor stor pågang det er. Her kan du se oppdaterte saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene.

Ofte kan det gå raskere med Fikens tjeneste, enn gjennom Altinn. Dette er fordi kontakten med Folio (hvor bedriftskontoen din opprettes) er en del av selve tjenesten, som følge av dette blir alt som har med aksjekapitalen mye enklere. Det tar gjerne ca. en måned å starte et AS.

Hvordan starte holdingselskap

Et holdingselskap er helt enkelt et AS uten vanlig drift. Forskjellen er at et holdingselskap ikke selger varer eller tjenester selv, men eier andre AS som gjør det. Du kan derfor starte et holdingselskap akkurat på samme måte som du starter et AS.

Les våre artikler Hva er et holdingselskap og Opprett holdingselskap raskt og enkelt om du vil vite mer.

Hva er utbytte

Utbytte er opptjent overskudd som et selskap kan utbetale til aksjonærene (aksjeeierne) i et aksjeselskap. Det er aksjeloven som regulerer utbytteutdeling, og utbyttet kan være en viss prosent av aksjenes opprinnelige verdi (pålydende verdi), men det vanligste er en avtalt prosent/andel av overskuddet.

Det vanligste er at utbytte utbetales med utgangspunkt i overskuddet i selskapet, men det er også mulig å betale ut utbytte selv om selskapet har gått med underskudd siste år. Utbytte kan da tas av penger som er opptjent i selskapet tidligere, men ennå ikke tatt ut som utbytte.

Les mer om hva utbytte er, hvordan det fungerer med skatt på utbytte for aksjeselskap og holdingselskap, og om du burde ta lønn eller utbytte.

Hva er selskapsskatt

Selskapsskatt, bedriftsskatt og firmaskatt er det samme når det er snakk om AS, og disse begrepene brukes som synonymer: Det er den skatten bedrifter betaler på sine overskudd – 22 prosent i Norge i 2024.

Les mer om selskapsskatt her.

Hva er aksjonærregisteroppgave

aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er en oversikt som inneholder informasjon (personalia) om alle aksjonærene i et AS, samt alle hendelser knyttet til aksjene i selskapet, for det gjeldende året.

Eksempler på slike hendelser er stiftelse, utbetaling av utbytte, aksjer har byttet eier, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, aksjespleis, fusjon og fisjon. Også selskap som er avviklet året før må levere oppgaven.

Alle aksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven hvert år, innen 31. januar, for det foregående regnskapsåret. For eksempel 31. januar 2025 fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven for 2024.

Les mer om aksjonærregisteroppgave.

Hva er vedtekter i et aksjeselskap

Vedtekter er et annet ord for bestemmelser, og alle aksjeselskap har vedtekter som blant annet bestemmer navnet til selskapet, hva selskapet skal drive med, og størrelsen på aksjekapitalen. Les mer i artikkelen Vedtekter i et aksjeselskap.

Fordeler med AS

Mindre risiko

Driften av et enkeltpersonsforetak er knyttet til deg og din personlige økonomi, slik er det ikke i et AS. Et aksjeselskap er selv ansvarlig for sine forpliktelser, ikke du som selvstendig næringsdrivende. Satt på spissen: Går det dårlig med selskapet, så påvirker ikke det din privatøkonomi direkte.

Flere rettigheter

Som ansatt i ditt eget AS, har du rettigheter som alle andre ansatte (så lenge du tar ut lønn): Sykelønn og dagpenger under sykdom eller arbeidsledighet, samt uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. Skal du kompensere for dette i et enkeltpersonsforetak, må du kjøpe dyre tilleggsforsikringer og sette av penger på egenhånd.

Mindre skatt

I et AS kan du redusere skatten ved at du ikke tar ut hele overskuddet. Da betaler du bare 22 prosent skatt på pengene som du lar stå igjen, mens i et enkeltpersonforetak må du betale en høyere sats på hele overskuddet uavhengig av om det tas ut eller ikke. Så om du tjener mer enn du trenger til forbruk, er det bedre med AS.

FikenFolio

Tjenesten er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å starte et AS. Vi tar deg gjennom steg for steg, og gir deg verktøyene du trenger for å drive din egen bedrift.

Bak tjenesten for å starte AS, er regnskapsprogrammet Fiken. Fiken gjør det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv, og brukes av over 90 000 enkeltpersonforetak og AS.

Med på laget har vi Folio – som vi mener har den enkleste og beste banken for små bedrifter – og er fullt integrert med Fiken.

Vi heier på deg!

Superenkelt regnskap for små bedrifter