Lønn eller utbytte

I 2023 er det innført en midlertidig ordning hvor arbeidsgiveravgiften er blitt 5 prosentpoeng høyere for lønn over 750 000 kr. Det er derfor skattemessig gunstig å ta ut lønn (og andre goder) opp til 750 000 kr, og utbytte over dette i 2023.

I 2024 forventes det at den midlertidige endringen i arbeidsgiveravgiften vil avvikles, slik at det lønner seg å ta ut lønn i tråd med det vi skriver under her.

Valget mellom om lønn og utbytte i et aksjeselskap ble langt enklere etter 2022 – dette fordi utbytteskatten ble satt opp til 37,8 prosent i 2023. Nå er det skattemessig gunstig å velge lønn fremfor utbytte opp til trinn 4 i trinnskatten. Denne slår inn på kr 926 800*.*

Dersom du tar ut tett oppunder 926 800 kr i lønn, og det overskytende som utbytte, får du lavest skatt på uttaket, og du opptjener full pensjon: (7,1 G) og sykepengegrunnlag (6 G).

Viktig: Det er gjennom å ta ut lønn (og betale de påkrevde skattene og avgiftene) at du får tilgang på velferdsgoder som sykepenger, uføretrygd og pensjon:

  1. Sykepenger og uføretrygd: For sykepenger og uføretrygd er det gunstig å ha minst 6 G (ca. 668 862 i 2023) i lønnsinntekter. Inntekt over dette bidrar ikke til å øke potensielle sykepenger/uføretrygd.
  2. Pensjon: For hver krone man tar ut i lønn spares 18,1 prosent til pensjon i folketrygden. Pensjonsgivende inntekt til folketrygden er begrenset til 7,1 G (ca. 790 000 kr i 2023) for personer født etter 1963. Det vil si at lønnsinntekter som overstiger dette ikke påvirker opptjent offentlig pensjon, men du kan selvsagt spare pensjon privat også. Pensjonsreglene for de som er født før 1963 er litt mer kompliserte. De kan du kan lese om hos NAV.

Start ditt eget AS

Med Fikens gratistjeneste går det raskt og enkelt å opprette eget aksjeselskap. Vi hjelper deg – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du AS

Les mer om

Skatt på utbytte for aksjeselskap og holdingselskap

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter