Hva er et holdingselskap

Et holdingselskap er et aksjeselskap som i stedet for å selge varer eller tjenester, slik de fleste aksjeselskap gjør, eier andeler (aksjer) i andre selskaper.

Start holdingselskap gratis, raskt og enkelt

Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget holdingselskap – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du holdingselskap

Fordeler med holdingselskap

Fordel med holdingselskap for deg som aksjonær: I holdingselskapet får du utsatt betalingen av skatt: Du utsetter skatt på utbytte til du tar ut pengene til deg som privatperson. I et holdingselskap går pengene inn i selskapet, og beskattes altså først når du (eventuelt) tar de ut av holding igjen.

En annen fordel med holdingselskap er lavere risiko: Hvis du eier aksjer i et aksjeselskap (i et såkalt datterselskap) gjennom et holdingselskap, og datterselskapet går konkurs, påvirker ikke dette resten av konsernet. Ved å eie andeler i flere selskaper gjennom holding – i stedet for å være privat aksjonær – sprer du dermed også risikoen.

For ordens skyld: Når et selskap eier over halvparten av aksjene i ett eller flere andre selskaper, er selskapene samlet et konsern.

Fordel med holdingselskap for staten: Den får oppfylt sitt mål om å skape vekst og arbeidsplasser ved å legge til rette for at bedrifter og bedriftseiere investerer pengene sine heller enn å ta ut privat utbytte.

Ordningen som gir holdingselskap denne skattefordelen heter fritaksmetoden.

Ulemper med holdingselskap

Satt på spissen kan man si at den største ulempen med holdingselskap er at det er enda et selskap du må opprette, registrere, administrere og levere regnskap for. Dette medfører naturlig nok både bruk av tid og penger.

En annen ulempe er at hvis du eier et selskap/aksjer gjennom et holdingselskap og selskapet du eier går konkurs (eller du selger aksjene med tap), får du ikke skattefradrag for tapet. Dette er på grunn av fritaksmetoden: Ettersom den eventuelle gevinsten ikke ville vært skattepliktig, så får du heller ikke skattefradrag for tapet.

Hvorfor opprette holdingselskap

Det enkle (og forenklede) svaret er: De som ønsker å reinvestere gevinsten/utbyttet fra selskapet sitt – til å starte nye selskaper/prosjekter – bør vurdere å opprette et holdingselskap.

Når bør du opprette holdingselskap

Ideelt sett bør du opprette holdingselskapet før du oppretter aksjeselskapet du skal selge varer/tjenester gjennom (driftsselskapet). I mange tilfeller vet man naturligvis ikke at behovet/ønsket om å opprette et holdingselskap kommer til å oppstå, men vet du det, så er det best å opprette det først.

Grunnen til det, er at salg av aksjer fra en privat aksjonær medfører skatt på en eventuell gevinst. Hvis du oppretter et holdingselskap etter å ha opprettet driftsselskapet, vil du derfor mest sannsynlig måtte skatte av gevinsten ved salget (til holdingselskapet).

Noe som forenkler prosessen med å opprette et holdingselskap veldig, er derfor å opprette det før du oppretter driftsselskapet/det opprinnelige AS-et ditt. Da slipper du å overføre aksjene fra privat aksjonær til holdingselskapet, og slipper dermed også å skatte av eventuell gevinst av realisasjonen (salget av aksjene). Ekstra bonus: Du slipper å måtte dra en revisor inn i investeringseventyret ditt. Det må du som oftest for å kontrollere/godkjenne salget om ikke, med noen unntak som for eksempel hvis salgssummen er under 100 000 kr.

Et annet nyttig tips: Hvis du allerede har opprettet driftsselskapet før holdingselskapet, er det mulig å overføre aksjene fra deg som privatperson til holdingselskapet skattefritt gjennom en såkalt trekantfusjon (en etablering av konsernstruktur som det opprinnelige driftsselskapet fusjoneres inn i).

Dette krever bistand fra revisor, men siden du likevel må involvere revisor ved salg av aksjene hvis holdingselskapet opprettes etter driftsselskapet, så kan dette være en bra løsning. Grunnen til at du må involvere revisor, er at transaksjonen per definisjon er med en nærstående (og da krever myndighetene at handelen sjekkes av en uavhengig instans).

Vanlige spørsmål

Hva koster det å starte holdingselskap?

Fikens tjeneste for å starte AS er helt gratis. Det eneste du må betale er stiftelsesgebyret til Brønnøysundregistrene og aksjekapitalen.

Prisen for å starte AS er 5 784 kr i stiftelsesgebyr til Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. I tillegg må du ha minst 30 000 kr i aksjekapital – disse pengene kan brukes til å betale stiftelsesgebyret og andre utgifter i bedriften senere.

Det er ikke mulig å starte aksjeselskap uten penger eller egenkapital. Du må betale stiftelsesgebyr, og ha minst 30 000 kr i aksjekapital.Typography

Hvor lang tid tar det å starte holdingselskap?

Å fylle ut nødvendig informasjon tar ikke mer enn et kvarter. Og siden Fiken fikser bedriftskonto og bekreftelse av aksjekapital for deg, er det hovedsakelig behandlingstidene hos Brønnøysund som avgjør hvor fort det går. Du kan finne saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene. Tommelfingerregelen er at det sjeldent tar mer enn ca. en måned å starte et AS eller et holdingselskap.Typography

Les mer om

Opprette holdingselskap raskt og enkelt

Skatt på utbytte for AS og holdingselskap 2023

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter