Hva er utbytte

Utbytte er opptjent overskudd (eller overkurs) som et selskap kan utbetale til aksjonærene (aksjeeierne) i et aksjeselskap. Det er Aksjeloven som regulerer utbytteutdeling. Det mest vanlige for små selskaper er at eierne tar ut det de trenger, eller en andel av overskuddet.

Som oftest utbetales utbytte med utgangspunkt i overskuddet i selskapet, men det er også mulig å betale ut utbytte selv om selskapet har gått med underskudd siste år. Utbytte kan da tas av penger som er opptjent i selskapet tidligere, men ennå ikke tatt ut som utbytte.

Greit å vite: Vanlig (ordinært) utbytte vedtas i forbindelse med generalforsamlingen til selskapet på våren/ i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Det skjer året etter det aktuelle regnskapsåret – det ikke er noe som gjøres forløpende. Fristen for å levere årsregnskapet 31. juli, altså er fristen for å levere årsregnskapet for 2023 den 31. juli 2024. Ønsker man å utbetale utbytte midt i året, kan man vedta å utbetale tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte.

Ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte kan brukes av selskap som har gått med overskudd så langt i år, men som ikke vil vente til generalforsamlingen neste år med å betale ut utbytte. Tidligere måtte en revisor bekrefte regnskapet før ekstraordinært utbytte kunne utbetales, men fra og med 2021 er ikke det lengre et krav (for selskap som ikke har revisor til vanlig). Det finnes derimot fortsatt formelle krav som må være oppfylte før utbetalingen kan gjøres, som at det må sendes inn en balanserapport til Brønnøysundregistrene. Rapporten må sendes for å vise at selskapet har egenkapital i tillegg til aksjekapitalen, som dekker utbyttet som foreslås.

Tilleggsutbytte

Tilleggsutbytte kan selskap bruke for å ta ut overskudd fra tidligere år som enda ikke er tatt ut fra selskapet. Hvis selskapet for eksempel er stiftet i januar i år kan ikke tilleggsutbytte brukes, fordi det ikke finnes et årsregnskap for et tidligere år med et opptjent overskudd.

Lån til aksjonær som utbytte

En endring i skattereglene i 2015 gjorde at dersom et aksjeselskap har lånt penger til en privataksjonær, regnes dette beløpet nå som utbytteinntekt for eieren, og skattlegges som det.

Ett unntak fra denne regelen, er dersom beløpet er på under 100 000 kr, og låneperioden er på under 60 dager. Det vil si at en eier for eksempel kan få utbetalt et forskudd i forbindelse med en reise, hvis det tilbakebetales eller motregnes (typisk mot lønn) innen 60 dager. Vær oppmerksom på at selskapet fører dette som et lån i regnskapet selv om aksjonæren beskattes som om det var et utbytte.

Les mer om

Skatt på utbytte for AS og holdingselskap 2023

Lønn eller utbytte

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter