Skatt på utbytte for AS og holdingselskap 2023

Å eie aksjer gir ideelt sett utbytte, men det følger også med skatteplikt. Vi forteller deg det du trenger å vite, slik at du ikke går på en (bak)smell.

En viktig klargjøring: Det er du som privatperson som betaler skatt på utbytte du får fra et aksjeselskap/utbyttet du tar ut av selskapet ditt. Selskapet trekker altså ikke skatt på utbetaling av utbytte til norske aksjonærer.

Start ditt eget AS eller holdingselskap!

Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget AS eller holdingselskap – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du AS

Hva er utbytte

Utbytte er et beløp som utbetales til aksjonærene (aksjeeierne) i et aksjeselskap. Det er Aksjeloven som regulerer utbytteutdeling, og utbyttet kan for eksempel være en viss prosent av aksjenes opprinnelige verdi (pålydende verdi), men det vanligste er en avtalt prosent/andel av overskuddet.

Som oftest utbetales utbytte med utgangspunkt i overskuddet i selskapet, men det er også mulig å betale ut utbytte selv om selskapet har gått med underskudd siste år. Utbytte kan da tas av penger som er opptjent i selskapet tidligere, men ennå ikke tatt ut som utbytte.

Greit å vite: Utbytte vedtas i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Det betyr at dette skjer året etter det gjeldende regnskapsåret – det ikke er noe som gjøres forløpende. Skal man utbetale utbytte midt i året, kan man vedta å utbetale tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte. Det kan du lese mer opp i artikkelen Hva er utbytte.

Skatt på utbytte til privat aksjonær

Skatt på utbytte gjelder altså aksjonæren som privatperson – ikke aksjeselskapet som betaler utbytte. Regnestykket som avgjør hvor mye du som privatperson skal skatte av utbytte fra ditt AS-et påvirkes av hvor mye egenkapital du startet AS-et ditt med, og hva skjermingsrenten er (denne fastsettes hvert år av Skatteetaten).

La oss si at du tar ut et utbytte 50 000 kr, har startet selskapet ditt med 30 000 kr i egenkapital for ett år siden, og at skjermingsrenten er på 0,5. Da blir utregningen av skatt på utbytte slik:

30 000 kr (investert beløp) x 0,5 % (skjermingsrente) = 150 kr (i skjermingsfradrag).

Dette gir et utbytte på 49 850 kr før det som kalles skattemessig oppjustering. Skattemessig oppjustering er en oppjusteringsfaktor fastsatt av Stortinget. For 2023 er den på 1,72 (for 2022 var den 1,6). Etter skattemessig oppjustering blir utbyttet 85 742 kr, altså:

49 850 x 1,72 = 85 742 kr.

Denne summen betaler du deretter 22 prosent skatt av – som er selskapsskatten i 2023.

Skatt på utbytte på 50 000 kr blir dermed 18 863 kr.

Vil du finne ut den direkte skatteprosenten for utbytte, ganger du bare 22 prosent (selskapsskatten) med den gjeldende oppjusteringsfaktoren, 1,72 i i 2023. Da finner du ut at skatt på utbytte i 2023 er 37,8 prosent (før skjermingsfradraget).

Skatteetaten har en egen kalkulator for utregning av skjermingsfradraget.

Skatt på utbytte til selskap

Eier du dine aksjer gjennom et annet selskap, og ikke tar ut utbytte privat, så er hovedregelen at utbyttet er tilnærmet skattefritt (opp til 0,66 prosent skatt). Eier selskapet ditt mer enn 90 prosent av selskapet som deler ut utbytte, er det ingen skatt på utbyttet. Reglene for dette kalles for fritaksmetoden.

Måten dette gjøres på i praksis, er å opprette det som heter holdingselskap. Dette er en type aksjeselskap som ikke selger varer eller tjenester, men som eier aksjer i andre selskaper som gjør det.

En av hovedgrunnen til at bedriftseiere velger å gjøre dette, et at utbytte da kan reinvesteres skattefritt i nye selskaper/prosjekter. I artikkelen Hva er et holdingselskap går vi nærmere inn på det du må vite holdingselskap.

Les mer om

Lønn eller utbytte

Hva er utbytte

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter