Hva er aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er en oversikt som inneholder informasjon (personalia) om alle aksjonærer (aksjeeiere), og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året. Eksempler på slike hendelser er stifelse, utbetaling av utbytte, aksjer har byttet eier, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, aksjespleis, fusjon og fisjon. Også selskap som er avviklet året før må levere oppgaven.

Informasjonen i oppgaven gjelder for forrige regnskapsåret og alle aksjeselskap skal levere aksjonærregisterppgaven innen 31. januar. For eksempel er 31. januar 2025 fristen for å levere aksjonærregisterppgaven for 2024.

Greit å vite: Noen kaller aksjonærregisteroppgaven for akjsonæroppgave. Det er altså det samme.

Hvorfor må man levere aksjonærregisteroppgaven

Opplysninger fra aksjonærregisteroppgaven brukes av Skatteetaten i ferdigutfyllingen av aksjonærenes personlige skattemelding (selvangivelsen). Du leverer altså aksjonærregisteroppgaven for at skatten din skal bli riktig.

Informasjon i aksjonærregisteroppgaven om hvem som eier aksjene offentliggjøres også av Skatteeaten, fordi det er bestemt at informasjon om eierskap av selskap skal være tilgjengelig for alle.

Levere aksjonærregisteroppgaven i Fiken

Hvis du fyller ut aksjeeierboken i Fiken (alle AS er pliktig til å ha en aksjeeierbok), kan du sende inn aksjonærregisteroppgaven fra Fiken med et par tasteklikk.

I aksjeeierboken fyller du inn informasjon om hvem som er eiere av selskapet, og om det har vært endringer blant eierne, eller endringer i aksjekapitalen. Når du sender oppgaven fra Fiken, vil du også kunne fylle inn informasjon om utbytte.

Både innsending til Altinn og signering av aksjonærregisteroppgaven gjør du direkte fra Fiken. Du trenger altså ikke å logge deg inn i Altinn.

Hvis du er ute etter mer informasjon om hvordan du leverer aksjonærregisteroppgaven i Fiken, eller manuelt, finner du det i vår bloggartikkel Aksjonærregisteregisteroppgave (2023): Hva er det og hvordan levere.

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter