Hvordan starte egen bedrift

Hvis du har en god idé, og ønsker å starte egen bedrift, dukker det ofte opp mange spørsmål. Her forklarer vi hvordan du går frem for å starte selskap.

Først og fremst må du ta stilling til hva slags type organisasjonsform du skal velge. Enkeltpersonforetak og AS er de to vanligste organisasjonsformene i Norge.

Hos Fiken finner du faktisk både en tjeneste for å starte enkeltpersonforetak, og en tjeneste for å starte AS. Vi hjelper deg ved å gjøre prosessen enda enklere. Hvis du skal stifte aksjeselskap kan du gjøre dette med Fikens gratistjeneste Starte AS. Hvis du skal starte enkeltpersonforetak kan dette gjøres via Fikens gratistjeneste Starte enkeltpersonforetak.

Begge selskapsformer kan også startes via Samordnet registermelding hos Brønnøysundregistrene.

Start AS enkelt og gratis

Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget aksjeselskap – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du AS

Hvordan starte AS

Når du skal starte et aksjeselskap er det tre steg du må igjennom:

  1. Fylle inn selskapsinformasjon
  2. Signere stiftelsesdokumentet
  3. Overføre aksjekapital (minimum 30 000 kr)

Etter dette registreres selskapet, og du kan starte opp driften. Stifter du AS via Fiken, trenger du bare å fylle ut litt grunnleggende informasjon, og klikke deg gjennom veiviseren vi har laget – steg for steg.

Du bør i utgangspunktet regne opptil én måned for hele prosessen med stifting, registrering og etablering av AS. Men dette kan variere med flere uker pga. behandlingstidene i Brønnøysundregistrene, og hos de forskjellige bankene.

Forskjellen mellom å stifte AS via Altinn og Fiken, er at det kan gå raskere med Fikens tjeneste. Dette fordi kontakten med Folio (hvor bedriftskontoen din kan opprettes) er en del av selve tjenesten. Som følge av dette blir alt som har med aksjekapitalen å gjøre betydelig mye enklere. Å starte AS gjennom Altinn blir fort litt mer krevende, da du selv må stå for det Fiken og Folio fikser automatisk for deg.

Hva koster det å starte AS

Prisen for å stifte et aksjeselskap er i utgangspunktet 5 784 kr. Dette er stiftelsesgebyret i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene (brreg.no), og er alt du betaler når du bruker Fikens gratistjeneste for å starte AS. 5 784 kr er prisen ved digital registrering. Når registreringen er blitt godkjent, får selskapet et organisasjonsnummer.

Du må også ha minst 30 000 kr i aksjekapital for å starte et eget AS. Disse pengene kan du bruke til å betale stiftelsesgebyret, betale ut lønn (til deg selv), kjøpe inn varer og tjenester, og hvilke som helst utgifter du måtte ha på et senere tidspunkt i bedriften.

I forbindelse med dette lurer mange på: Kan jeg ta aksjekapitalen ut av selskapet? Nei, det kan du ikke. Selskapet kan bruke opp pengene, men eierne kan ikke ta dem ut.

Aksjeselskap fordeler og ulemper

Det finnes gode grunner til å velge å starte et aksjeselskap, men det er også noen som kan oppleves som ulemper. Her er de viktigste fordelene og ulempene du bør vite om.

Fordeler med AS

Du har begrenset personlig ansvar: Driften av et enkeltpersonsforetak er knyttet til deg og din personlige økonomi, slik er det ikke i et AS. Aksjeloven sier at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser, altså ikke du som privatperson. Satt på spissen: Går det dårlig med selskapet, kan du tape alt du har investert, inkludert aksjekapitalen som krevdes for å starte, men dette griper ikke inn i din privatøkonomi, med mindre du har garantert personlig for aksjeselskapets gjeld.

Du har rettigheter som alle andre ansatte (så lenge du tar ut lønn): Du har rett på sykelønn/dagpenger under sykdom/ved arbeidsledighet eller oppdragstørke, samt uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. Skal du kompensere for dette i et enkeltpersonsforetak, må du kjøpe tilleggsforsikring/sette av penger på egen hånd. NB: I begynnelsen jobber mange uten å være formelt ansatt i aksjeselskapet sitt, og har da ikke disse rettighetene ennå. Du må altså ha tatt ut lønn for å ha krav på disse godene. Inntektskravet for å kunne benytte deg av disse ordningene, er at du har tjent minst et halvt grunnbeløp (ca. 60 000 kr) i perioden som utgjør sykepengegrunnlaget. Dette er de tre månedene forut for sykemeldingen. Trygdeloven spesifiserer: «I et arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.»

Lavere skattesats: AS betaler 22 prosent skatt på overskuddet sitt (i 2023/2024), og som privatperson betaler du skatt på det tar ut i utbytte, og det du tar ut som lønn (på samme måte som en ansatt i et hvilket som helst foretak). Skatteetaten opplyser om at for de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,1 og 50,6 prosent.

I et AS kan du redusere skatten ved at du ikke tar ut hele overskuddet: Det gjør du ved å la penger bli stående i selskapet. Da betaler du bare 22 prosent skatt på pengene som du lar stå igjen, mens i et enkeltpersonforetak må du betale en høyere sats på hele overskuddet uavhengig av om det tas ut eller ikke. Så om du tjener mer enn en trenger til forbruk, er det derfor bedre med AS.

Investeringsvennlig: Både med hensyn til personlig ansvar og det praktiske rundt det å få inn eksterne investorer, er AS bedre egnet enn et enkeltpersonsforetak.

Ulemper med AS

Hvis du lurer på potensielle ulemper ved aksjeselskap som organisasjonsform, finnes det noe punkter som kan nevnes:

  • En del formaliteter, blant annet regnskapsplikt og krav om generalforsamling og et styre. Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap, som minst består av resultat, balanse og noter. Dette må du gjøre dette selv om du ikke har hatt noen aktivitet i selskapet.
  • Trekke og sette av skatt på en egen konto og betale arbeidsgiveravgift hvis du har ansatte/tar ut lønn.
  • Krav om aksjekapital (en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer).

Mange vil nok også se på det som en ulempe at skattemeldingen må leveres hvert år – men det gjør du enkelt i Fiken.

Lykke til med AS-et ditt – vi heier på deg!

Andre nyttige artikler:

Slik starter du AS: Steg for steg

Opprette holdingselskap raskt og enkelt

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter