Tilbake

Vilkår for bruk av tjenestenStarte AS med Fiken

Sist endret: 14.10.2022

Generelt

Dette nettstedet eies av Fiken AS, et norskregistrert selskap med org.nr. 913 312 465 ("Fiken"). Tjenesten Start AS med Fiken eies og driftes av Folio AS som er Fikens databehandler. Ved å bruke tjenesten, aksepterer du følgende Brukervilkår.

Tillatt bruk

Tjenesten skal kun brukes til å opprette norske aksjeselskap som skal registreres i Brønnøysundregistrene. Fiken forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå urettmessig bruk. Slike nødvendige tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, at Fiken stanser opprettelsen av aksjeselskapet, nekter bruk av tjenesten "Start AS med Fiken" eller tar rettslige skritt.

Pris

Start AS med Fiken er en gratis tjeneste. Dette medfører imidlertid ikke at Fiken dekker kostnader som påløper i forbindelse med å stifte et aksjeselskap (f.eks. gebyrer og avgifter til offentlige myndigheter og lignende).

Priser for andre produkter og tjenester reguleres av egne avtaler og vilkår.

Opprettelse av kundeforhold

Tjenesten tilbys som en selvbetjeningsløsning, og Fiken har ingen innflytelse eller påvirkning på din bruk av tjenesten. Du er dermed selv ansvarlig for å legge inn korrekte og nødvendige opplysninger i forbindelse med opprettelse av aksjeselskap.

Ved bruk av tjenesten vil du blant annet bli bedt om å legge inn opplysninger om regnskaps- og bankforbindelse. Når du blir bedt om å legge inn slike opplysninger vil det også enkelt være mulig å opprette kundeforhold hos både Fiken og Folio. Dersom du ønsker å opprette slike kundeforhold vil du kunne legge inn ytterligere informasjon og kunne inngå nødvendige bankavtaler ol.

Ved opprettelse av kundeforhold som beskrevet ovenfor vil personopplysninger deles fra tjenesten Start AS med Fiken og mellom Fiken og Folio, avhengig av hvilke avtaler du ønsker å inngå. Hvis du oppretter kundeforhold hos både Fiken og Folio, vil vi opprette nødvendige integrasjoner for utveksling av informasjon. Kundeforhold i Fiken og Folio, herunder priser, reguleres i egne avtaler og vilkår.

Immaterielle rettigheter

Alt materiale og innhold i tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, design, bilder, og kildekode, er Fiken eller Folio AS' immaterielle rettigheter. Det er ikke tillatt helt eller delvis å kopiere, endre, distribuere, eller reprodusere materiale og innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra den aktuelle rettighetshaveren.

Ansvar

Det strebes alltid etter at alt av innhold og materiale i tjenesten er riktig og oppdatert, og at tjenesten til enhver tid fungerer så godt og effektivt som mulig. Fiken er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten eller bruk av andre relaterte produkter, tjenester og nettsteder. Fiken er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av at informasjon i tjenesten, eller i andre relaterte produkter, tjenester og nettsteder, ikke er riktig og oppdatert. Fiken er heller ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av nedetid, brudd i forbindelse med el. i tjenesten eller i andre relaterte produkter, tjenester og nettsteder. Fikens erstatningsansvar kan ikke i noe tilfelle overstige et beløp på kr. 5000.

Brukeren, og aksjeselskapet som opprettes, er fullt ut ansvarlig for å overholde den lovgivning som til enhver tid gjelder. Fiken er verken erstatningsrettslig eller strafferettslig ansvarlig for brukeres manglende etterlevelse av lovpålagte krav etter den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning, herunder at informasjonen du har gitt i tjenesten er korrekt.

Behandling av personopplysninger

Fiken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger gjennom tjenesten. Fiken streber etter alltid å behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Se Fikens personvernerklæring for mer informasjon.

Endringer

Fiken forbeholder seg retten til å endre materiale og innhold i tjenesten når som helst og etter Fikens eget skjønn. Fiken forbeholder seg også retten til å endre Brukervilkårene.

Endringer varsles ikke særskilt, og brukeren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende Brukervilkår. Ved å fortsette å bruke tjenesten anses du for å akseptere endringene.

Superenkelt regnskap for små bedrifter