Hva koster det å starte AS

Det koster i utgangspunktet 5 784 kr å starte AS. Dette er stiftelsesgebyret i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene (brreg.no). Du må ha 30 000 kr i aksjekapital for å opprette eget aksjeselskap, og du kan bruke av disse pengene for å betale stiftelsesgebyret.

Stiftelsesgebyret i Foretaksregisteret (5 784 kr) er alt du betaler når du bruker Fikens gratistjeneste for å starte AS. Når registreringen er blitt godkjent, får selskapet et organisasjonsnummer.

Du må også ha minst 30 000 kr i aksjekapital for å starte et eget AS. Disse pengene kan du bruke til å betale stiftelsesgebyret, betale ut lønn (til deg selv), kjøpe inn varer og tjenester, og hvilke som helst utgifter du måtte ha på et senere tidspunkt i bedriften.

I forbindelse med dette lurer mange på: Kan jeg ta aksjekapitalen ut igjen av selskapet etter det er stiftet? Nei, det kan du ikke. Selskapet kan bruke opp pengene, men eierne kan ikke ta dem ut.

Start AS gratis, raskt og enkelt

Å starte AS trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget aksjeselskap – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du AS

Starte AS uten penger eller egenkapital

Mange lurer på om det er mulig å starte aksjeselskap uten penger eller egenkapital. Det er det altså ikke, som vi har forklart i avsnittet over her: Du kan ikke starte AS uten penger.

Når det er sagt: Man kan teknisk sett starte et AS uten penger hvis man har eiendeler til verdi over 30 000 kr. Dette kalles tingsinnskudd og krever revisorbekreftelse (som bekrefter verdien av eiendelen), så det er litt mer jobb. I tillegg blir det dyrere fordi revisor også koster penger.

Hva er aksjekapital?

Aksjekapital er eiernes investering i et aksjeselskap. Investeringen kan gjøres med penger eller andre eiendeler som overføres til selskapet i bytte mot selskapets aksjer (dette kalles tingsinnskudd). Aksjekapitalen er bundet og kan ikke tas ut som utbytte, i motsetning til opptjent egenkapital (overskuddet i selskapet).

Hva koster det å drive et AS

I tillegg til større utgifter, som lønn, strøm og husleie, har et typisk AS en del mindre faste utgifter de sjelden kommer seg unna, for eksempel kostnader knyttet til bank og regnskap. Utgifter til bank og regnskap er som regel små i det store bildet, men mange lurer på hva de ca. må regne med i måneden. Her en grovt overslag:

  • Regnskapsprogram + bankintegrasjon: Bruker vi Fiken som eksempel, koster det 189 i måneden (pluss mva), og 59 kr i måneden for bankintegrasjon (bankene har også egen priser). Men husk: Velger du Folio, er koblingen til Fiken gratis.
  • Bankkort: Hos de fleste banker ligger dette på rundt 300 kroner i året.
  • Hos de fleste banker er det gratis å opprette bedriftskonto, mens det kan være gebyrer på inn- og utbetalinger, AvtaleGiro, KID-avtale o.l. – samt etableringsavgifter for disse tjenestene.

Hvis du skal sette bort regnskapet til en regnskapsfører, ligger prisen i snitt på mellom 30 og 50 000 kr for et AS med én ansatt og ca. 300 bilag i året. Prisen vil naturligvis variere avhengig av om du setter bort hele eller deler av regnskapet. Det kan lese mer om pris på regnskapsfører her.

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter