Start ditt egetenkeltpersonforetak

Opprett enkeltpersonforetak, og bli selvstendig næringsdrivende.

Start enkeltpersonforetak

Starte ENK med Fiken

1

Fyll ut informasjon

Kontaktinformasjonen din, hva foretaket skal hete og hva du skal drive med.

2

Signér

Søknaden signeres med BankID.

3

Foretaket registreres

Behandlingstiden til Brønnøysundregistrene vil variere. Se status her.

4

Du er i gang!

Når enkeltpersonforetaket ditt er registrert setter vi automatisk opp regnskap for deg i Fiken. Det er helt frivillig, og uforpliktende, å prøve Fiken.

Start enkeltpersonforetak

Vanlige spørsmål

Det kan være mye å sette seg inn i når en skal starte for seg selv. Her svarer vi på de vanligste spørsmålene.

Hva er enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak er en organisasjonsform for selvstendig næringsdrivende som kjennetegnes av at foretaket eies, styres og drives av én person, som har hele det økonomiske ansvaret.

Som eier av et enkeltpersonforetak kan du ikke være ansatt i ditt eget foretak, men du kan ha andre ansatte.

Les mer i artiklene Hva er enkeltpersonforetak og Regler for enkeltpersonforetak.

Hva kreves for å opprett enkeltpersonforetak

Skal du opprette enkeltpersonforetak, kreves det at du:

 • Har et bedriftsnavn (som inneholder etternavnet ditt).
 • Vet hvilke varer og/eller tjenester du skal selge (du må opplyse om dette når du registrerer foretaket).
 • Er minst 18 år og har norsk personnummer (eller er over 15 år med tillatelse fra foreldre/verge).
 • Ha en fysisk forretningsadresse i Norge (ikke bare en postboks).
 • Søker om å registrere selskapet. Det gjør du for eksempel ved å fylle ut skjemaet her. Foretaket blir da automatisk registrert i Enhetsregisteret, du får et organisasjonsnummer, og kan starte opp driften.
 • Har penger til registreringskostnaden. Det koster 2 499 kr å registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret, og 2 656 kr hvis foretaket skal registreres i både Enhets- og Foretaksregisteret.

Les vår artikkel 5 tips til selvstendig næringsdrivende for tips til hva det kan være lurt å tenke på før du setter i gang.

Hvordan velge navn til enkeltpersonforetaket
 • Navnet til enkeltpersonforetaket inneholde etternavnet til eier/innehaver.
 • Navnet skal ikke (være egnet til å) villede. For eksempel kan ikke Johan Johansen som driver med dyrking av tobakk kalle enkeltpersonforetaket sitt Johansens grønne, sunne lunger for et langt liv. Et enkeltpersonforetak kan heller ikke hete Pedersens stiftelse for fremtidige rikdom. Dette fordi stiftelse er annen type organisasjonsform, og det er ikke lov å vise til feil organisasjonsform i navnet (verken norske eller utenlandske).
 • Navnet skal ikke (være egnet til å) vekke forargelse. Bannord er fy-fy, med andre ord.

Selv om navnet på foretaket må inneholde etternavnet ditt trenger du ikke bruke det navnet i markedsføringen. Du kan gi foretaket ditt et markedsføringsnavn i tillegg. Dette navnet kan du bruke på skilt, nettside, logo osv. For eksempel kan foretaket offisielt hete Hansens Strikkehule, men det blir markedsført som Strikkehula.

Hva koster det å starte et enkeltpersonforetak

Å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret koster 2 499 kroner. Alle enkeltpersonforetak må betale dette.

Hvis du skal drive som statsautorisert regnskapsførere eller revisor, eller skal ta pant i varelager, må du også registrere foretaket i Foretaksregisteret. Totalt koster det da 2 656 kroner å starte enkeltpersonforetak.

I tillegg til registreringskostnaden kan det være du trenger penger til å:

 • Kjøpe inn det som trengs for å produsere eller lage varene du skal selge/tjenesten du skal tilby
 • Betale leie hvis du trenger butikk- og eller kontorlokale/kontorplass
 • Ta betalt/fakturere (her finnes det gratistjenester, men et regnskapsprogram kan gjøre kjøp, salg og innleveringer til myndighetene mye enklere for deg og Skatteetaten anbefaler at du bruker det)
Hvordan starte egen bedrift

Hvis du skal starte eget firma, og drive det alene, er enkeltpersonforetak det naturlige valget: Det opprettes på et blunk via Fikens skjema, etableringskostnaden er lav og du har mye frihet.

Før du setter i gang med utfyllingen av skjemaet er det fint å ha tenkt gjennom hva det er du skal drive med, hvilke varer og/eller tjenester du skal selge og velge et navn på foretaket ditt. For enkeltpersonforetak gjelder disse reglene for navn.

Hvis du er usikker på hvilken organisasjonsform du skal starte kan du lese mer om forskjellen på enkeltpersonforetak og AS. Fiken har også en egen tjeneste for å starte AS.

Hvordan starte enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb

Har du en drøm om å starte et eget firma ved siden av din faste jobb, er et enkeltpersonforetak en god løsning. Når du driver et firma ved siden av å være lønnstaker skatter du av den samlede inntekten din – altså det du tjener i din faste jobb og det du får inn via foretaket ditt. Les mer om skatt og enkeltpersonforetak ved siden av jobb.

Tips: Det kan være greit å ta en kikk på arbeidskontrakten din før du setter i gang med et eget firma på si. Det kan være du har signert på at det ikke er lov å starte konkurrerende bedrift, for eksempel.

Hva er Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er en del av Brønnøysundregistrene, og er en offentlig tilgjengelig oversikt over norske og utenlandske foretak som har drift i Norge. For de aller fleste enkeltpersonforetak er det frivillig å registrere foretaket sitt i Foretaksregisteret.

Hvis du skal drive som statsautorisert regnskapsfører eller revisor, eller skal foreta pant i varelager du registrere foretaket ditt i Foretaksregisteret. For alle andre er det frivillig.

Les mer i artikkelen Hva er Foretaksregisteret.

Hva er mva (merverdiavgift)

Mva, merverdiavgift, moms. Kjært barn har mange navn.

Mva er en avgift vi betaler når vi kjøper varer og tjenester, og en skatt næringsdrivende krever inn på vegene av staten når de selger varer/tjenester.

Når enkeltpersonforetaket ditt har solgt varer eller tjenester for mer enn 50 000 kr i løpet av ett år, og disse varene eller tjenestene er mva-pliktige, må du registrere deg i mva-registeret. Bruker du Fiken, vil du få varsel når summen av registrerte salg passerer 50 000 kroner.

I artikkelen Hva er mva og hvordan levere mva-melding for enkeltpersonforetak kan du lese mer om mva, mva-registeret og hvilke tjenester som er unntatt/fritatt fra mva.

Hva er forskjellen på hobby og næring?

I de aller fleste tilfeller vil det å tjene penger på hobbyen sin defineres som næringsvirksomhet.

Næringsvirksomhet defineres slik: en virksomhet av et visst omfang, som er egnet til å gå med overskudd – om enn ikke med det samme, så på sikt. Det er videre noe du driver med fast/over tid (altså ikke et engangstilfelle), og noe som innebærer risiko: for at ingen vil kjøpe produktene, kostnader blir høyere enn forventet, eller andre uforutsette hendelser.

Når du som privatperson begynner å selge varer eller tjenester med formål om å tjene penger, da driver du per definisjon ikke med en hobby, men med næringsvirksomhet.

Les mer om dette i artikkelen Tjene penger på hobby

Starte enkeltpersonforetak er en tjeneste fra regnskapsprogrammet Fiken.

Med denne tjenesten er det enda enklere å opprette enkeltpersonforetak. Det er gratis, og du velger selv om du ønsker å prøve Fiken.

Start enkeltpersonforetak

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Superenkelt regnskap for små bedrifter