Enkeltpersonforetak eller AS

Når du skal starte for deg selv og bli din egen sjef, kan det være vanskelig å vite om du skal starte et enkeltpersonforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS). Hva du bør velge kommer an på mange forskjellige ting, for eksempel hva du skal drive med, om du skal ha ansatte og hvilken økonomisk situasjon du er i. Det finnes altså ikke et fasitsvar på dette spørsmålet.

Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og AS

Et AS er en såkalt juridisk person. Dette betyr at selskapet, i så godt som alle sammenhenger, er fullstendig uavhengig fra privatperson som har startet det. Satt på spissen: Hvis selskapet drives på en redelig måte, men ikke kan betale for seg, så er det i utgangspunktet selskapet selv som må svare for dette.

I praksis betyr dette at daglig leder eller eieren som har ansvaret, og dette er stillinger, ikke spesifikke personer. Du som privatperson vil ha en rolle i dette AS-et – for eksempel som nettopp eier (aksjonær), daglig leder, styreleder eller ansatt – men du er ikke AS-et ditt.

Et enkeltpersonforetak er ikke en egen juridisk person. Et enkeltpersonforetak er knyttet direkte sammen med deg som privatperson. Du som privatperson må skatte av enkeltpersonforetak sitt overskudd, og dersom selskapet gjør noe feil, eller ikke kan betale for seg, så er det ditt personlige ansvar. Du er enkeltpersonforetak ditt.

Slik velger du AS eller enkeltpersonforetak

Her har vi samlet noe vanlig problemstillinger/spørsmål med hensyn til valget mellom enkeltpersonforetak og AS.

Når du er fast ansatt, men vil tjene litt ekstra på siden

Jeg er fast ansatt i en bedrift jeg ikke har noen andre roller i der jeg får en “helt vanlig” lønn på 400 000 kr i året. Målsetningen med foretaket jeg skal starte, er å få utbetalt noen tusenlapper ekstra i måneden, i tillegg til fastlønnen min. Bør jeg velge AS eller ENK?

Her vil det som oftest være smart å velge enkeltpersonforetak. Det er den vanlige lønnen din som betaler lånet eller husleien din, og gjør at du opparbeider deg tilstrekkelig rettigheter ved arbeidsledighet, sykdom og fremtidig pensjon. Siden de ekstra tusenlappene fra foretaket ditt her ikke er avgjørende for din økonomi, vil nok enkelheten ved å opprette et enkeltpersonforetak være viktigst for de fleste.

Start enkeltpersonforetak – enkelt og raskt!

Fiken har en tjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget enkeltpersonforetak. Det går raskt, og er helt gratis å bruke tjenesten.

Start enkeltpersonforetak

Når foretaket skal bli hovedinntekten din

Jeg er ikke ansatt noe annet sted. Foretaket jeg driver går 400 000 kr i overskudd og står for det aller meste av de private inntektene mine. Jeg er avhengig av utbetalinger fra selskapet mitt for å kunne betale privat lån eller husleie. Bør jeg velge AS eller ENK?

Her vil det som oftest være smart å ha et AS (med mindre du er kunstner*). Dersom du skulle bli syk eller arbeidsledig, er rettighetene dine betydelig dårligere med et enkeltpersonforetak enn med et AS. Siden du i dette tilfellet er avhengig av inntektene fra foretaket ditt, er det som hovedregel for risikabelt å ha et enkeltpersonforetak. Du bør derfor heller bruke litt mer tid og penger på å starte et AS.

*Kunstnere er kun unntatt fra mva om de driver et enkeltpersonforetak. Dersom de har AS, må de legge på 25 prosent mva på all omsetning.

Start ditt eget AS – enkelt og gratis!

Å starte egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du AS

Når du er fast ansatt, men vil starte et større selskap på siden

Jeg er fast ansatt i et selskap jeg ikke har noen andre roller i og får en lønn på 900 000 kr i året. Nå ønsker jeg å starte et foretak som jeg tror kan bli stort en gang i framtiden, men vil ikke ta ut noen penger fra det på flere år. Bør jeg velge AS eller ENK?

Her vil det som oftest være fordelaktig å ha et AS. Siden du allerede har mer enn 791 000 kr i året, blir ikke sykepenger, arbeidsledighetstrygd, eller pensjon bedre av at du får enda mer lønn. Du får altså ikke noen av de positive tingene ved å være ansatt eller å ha et enkeltpersonforetak. Da kan det være smart å ha et AS, men ikke ta ut lønn fra AS-et. Da må ikke du som privatperson skatte noe, mens et AS-et må skatte 22 prosent av et eventuelt overskudd. For deg kan det også være lurt å vurdere å opprette et holdingselskap.

Start holdingselskap – raskt og enkelt!

Å starte holdingselskap trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget holdingselskap – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du holdingselskap

Når du har planer om større investeringer i utstyr, og i tillegg ha ansatte

Jeg skal gjøre noen større investeringer i maskiner som jeg skal leie ut, og vil ta opp et større lån i en bank for å finansiere dette. Og jeg planlegger å få flere ansatte i selskapet. Jeg er litt usikker på om dette prosjektet kommer til å gå bra eller ikke, men jeg har troen. Bør jeg velge AS eller ENK?

Skal du gjøre større investeringer, og/eller det er det en risiko for at du ikke klarer å betale renter og avdrag på lånet som selskapet tar opp, er det smart å stifte et AS. Grunnen til det er at dersom selskapet skulle gå konkurs, er det ikke noe du må dekke privat (med mindre du har handlet uaktsomt eller gått godt for gjelden privat). I et enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig for å betale alle regningene som selskapet får, så om selskapet går konkurs, vil det i prinsippet si at du personlig må ta over gjelden til selskapet og betale ned, noe som kan øke sjansen for å gå personlig konkurs.

Når du skal starte selskap sammen med andre

Jeg og en venn skal starte et foretak sammen. Bør jeg velge AS eller ENK?

Dere bør opprette et AS. Dersom dere driver dette som et enkeltpersonforetak, kommer all risiko og inntekt på den ene av dere, og den andre må få lønn fra denne personen. Dere er da ikke likeverdige parter i dette firmaet.

Enkeltpersonforetak eller AS oppsummert

Å ha et AS og ta ut lønn fra dette er mindre risikabelt, og gir deg bedre rettigheter enn å ha et enkeltpersonforetak. Men å ha et enkeltpersonforetak er litt billigere og gir deg litt færre skjema å levere.

Så spørsmålet blir hva som er viktigst for deg: Trygghet? Eller å spare litt tid og penger?

En tommelfingerregel som kan være grei å ha i bakhodet er:

  • Dersom foretaket ditt er en ekstrainntekt på toppen av en vanlig lønn, eller dersom du ikke helt vet om dette foretaket er noe du vil satse skikkelig på, da er det bare å registrere et enkeltpersonforetak – det er et godt valg.
  • Dersom du er avhengig av pengene du får inn gjennom foretaket ditt, hvis det er denne inntekten du skal leve av, da mener vi at du bør vurdere å stifte et AS. AS er muligens litt tyngre å komme i gang med, men når du først har kommet i gang, er det ikke noe særlig mer komplisert enn enkeltpersonforetak (og vi i Fiken hjelper deg gjerne på veien).

Andre nyttige artikler

Starte enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb

5 tips til selvstendig næringsdrivende

Enkeltpersonforetak eller AS

Start ditt eget enkeltpersonforetak – kjapt og enkelt

Å starte for seg selv trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å opprette ditt eget enkeltpersonforetak.

Lær mer om å starte enkeltpersonforetak

Superenkelt regnskap for små bedrifter