Hva er mva og hvordan levere mva-melding

Mva og moms er begge forkortelser for merverdiavgift. Merverdiavgift er en statlig avgift på uttak, salg og import av varer og tjenester. Her får du en oversikt over de ulike mva-satsene, når et foretak blir mva-pliktig, hvordan et man leverer mva-melding og hva som er forskjellen på å være fritatt og unntatt mva.

Mva-registrerte foretak legger mva på salgene/fakturaene sine, og får fradrag for mva de betaler når de gjør innkjøp til foretaket sitt.

Dette betyr at mva verken er en inntekt eller en utgift for et foretak: Mva som kreves inn på salg gis jevnlig videre til staten når man leverer mva-melding, og i samme slengen får man (med enkelte unntak) fradrag for mva man har betalt på innkjøp/utgifter i bedriften. Har du betalt mer mva enn du har krevd inn, får du tilbakebetalt (mva-)penger. Se mer om hvordan du leverer mva-melding lenger ned i artikkelen.

Registrering mva registeret

Et foretak blir mva-pliktig når det har solgt mva-pliktige varer eller tjenester for 50 000 kroner i løpet av de siste 365 dagene. Du skal da søke om å registrere foretaket i mva-registeret. Hovedregelen er at all omsetning teller med i grensen på 50 000 kr.

Før foretakets inntekter har passert denne grensen, skal du ikke legge til mva på det du selger, og får heller ikke fradrag for mva på det du kjøper. Dersom du har sendt ut fakturaer mens du ventet på godkjenningen, må du etterfakturere mva når du er blitt mva-registrert (Fiken har egen funksjon som gjør dette enkelt for deg). Har du derimot en butikk og får betalt der og da, da er det ikke nødvendig å etterfakturere.

Du søker om mva-registrering via Skatteetatens skjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Hvem er fritatt for mva

Fritak og unntak betyr i mva-sammenheng at du slipper å kreve inn merverdiavgift på det du selger. Det er likevel forskjell på om du er fritatt eller unntatt:

Fritatt fra mva betyr at det du selger egentlig skal selges med mva, men myndighetene har bestemt at mva-satsen settes til null. Selv om du er fritatt skal du registrere deg når du har passert grensen på 50 000 kr, og du skal levere mva-melding slik at du kan få mva-fradrag på utgiftene dine. Eksempler på varer som er fritatt for mva er bruktbiler, bøker og alt salg av varer til utlandet.

Unntatt mva betyr at merverdiavgiftsloven ikke gjelder for det du selger. Du skal ikke registrere deg i mva-registeret, og kan heller ikke få fradrag for mva på utgiftene dine. Unntakene for mva kan både gjelde en bestemt yrkesgruppe og bestemte varer eller tjenester. Noen eksempler er: helse- og sosialtjenester, undervisning og kulturelle tjenester. Er du usikker på om virksomheten din er unntatt fra mva, bør du kontakte Skatteetaten for en vurdering.

Hvordan levere mva-melding

Hvis du skal levere mva-meldingen uten å bruke et regnskapsprogram, gjør du det direkte via Skatteetatens tjeneste Min merverdiavgift. Når du logger deg inn velger du organisasjonsnummer og virksomhetens navn.

Greit å vite: Skatteetaten anbefaler at du leverer mva-meldingen gjennom et regnskapsprogram. De skriver: «Mange regnskapssystemer har lagt til rette for at du enkelt kan levere direkte fra systemet. Dette kan gjøre leveringen både enklere, raskere og riktigere.»

I Fiken har vi valgt å løse innlevering av mva-melding ved å la brukerne levere direkte fra Fiken til Skatteetaten. Dette gjøres i tre enkle steg: Opprettelse – innsending – registrere betaling.

Fiken legger automatisk sammen mva på alle kjøpene og salgene du har registrert i en periode, og legger disse på riktige steder i mva-meldingen din.

Mva satser

I Norge har vi den generelle satsen, i tillegg til tre forskjellige reduserte satser for mva.

  • Generell sats (også kalt normalsats): Gjelder for de fleste varer og tjenester: 25 prosent.
  • Næringsmidler (mat og drikke): 15 prosent.
  • Inngangsbilletter til museer, gallerier o.l., overnatting, persontransport etc: 12 prosent.
  • Satsen for råfisk (viltlevende marine ressurser): 11,11 prosent.

Disse kan endre seg fra år til år, og fastsettes av myndighetene.

Start ditt eget enkeltpersonforetak – kjapt og enkelt

Å starte for seg selv trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å opprette ditt eget enkeltpersonforetak.

Lær mer om å starte enkeltpersonforetak

Superenkelt regnskap for små bedrifter