Regler for enkeltpersonforetak

Det finnes noen regler og krav som du må forholde deg til både når du skal opprette et enkeltpersonforetak, og når du skal drive det. Denne artikkelen går igjennom begge deler.

Start enkeltpersonforetak med Fiken!

Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget enkeltpersonforetak. Det går raskt, og er helt gratis å ta i bruk tjenesten.

Start enkeltpersonforetak

Krav for å opprette enkeltpersonforetak

Skal du opprette enkeltpersonforetak, kreves det at du:

  • Har et bedriftsnavn (som inneholder etternavnet ditt).
  • Vet hvilke varer og/eller tjenester du skal selge (du må opplyse om dette når du registrerer foretaket).
  • Er minst 18 år og har norsk personnummer (eller er over 15 år med tillatelse fra foreldre/verge).
  • Har en fysisk forretningsadresse i Norge (ikke bare en postboks).
  • Søker om å registrere selskapet. Det gjør du for eksempel ved å bruke vår gratistjeneste. Foretaket blir da automatisk registrert i Enhetsregisteret, du får et organisasjonsnummer, og kan starte opp driften.

Når du vurderer å opprette et enkeltpersonforetak, er det viktig å ta stilling til den økonomiske risikoen. Som eier har du ubegrenset personlig ansvar. Det vil si at foretaket er en del av privatøkonomien din, og du har ubegrenset ansvar for foretakets gjeld, uansett om det går veldig bra, eller veldig dårlig. Her kan du lese mer om våre fem tips til selvstendig næringsdrivende.

Regler for skatt i enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetaket ditt er en del av din privatøkonomi, og det betyr at det er du som privatperson som er ansvarlig for å betale skatt på overskuddet i foretaket ditt. Overskudd ditt er dine inntekt minus dine utgifter – altså den summen foretaket ditt sitter igjen med. Les mer om hvor mye skatt et enkeltpersonforetak betaler og hvordan du betaler skatt her: Slik fungerer skatt i enkeltpersonforetak.

Det som er viktig å huske på, er at du skatter fra første krone du tjener. Det er ingenting som heter frikort for selvstendig næringsdrivende. Har du derimot større utgifter enn inntekter et år, kan du få skattefradrag for underskuddet ditt dersom du oppfyller kravene. Dette kan du lese mer om her: Underskudd i enkeltpersonforetak? Slik får du mindre skatt.

Regler for mva i enkeltpersonforetak

Mva og moms er begge forkortelser for merverdiavgift. Merverdiavgift er en statlig avgift på uttak, salg og import av varer og tjenester. Standardsatsen er 25 prosent.

Mva-registrerte foretak legger mva på salgene/fakturaene sine, og får fradrag for mva de betaler når de gjør innkjøp til foretaket sitt.

Et foretak blir mva-pliktig når det har solgt mva-pliktige varer eller tjenester for 50 000 kroner i løpet av de siste 365 dagene. Du skal da søke om å registrere foretaket i mva-registeret. Hovedregelen er at all omsetning teller med i grensen på 50 000 kr.

Les mer om mva og enkeltpersonforetak her: Hva er mva og hvordan levere mva-melding for enkeltpersonforetak.

Ansatte i enkeltpersonforetak

Som eier av ditt eget enkeltpersonforetak (ENK) er du ikke ansatt, og mottar ikke lønn. Dette betyr: I et enkeltpersonforetak er ikke eieren definert som ansatt (og kan ikke være det), og er man ikke ansatt, er ikke pengene man tjener lønn. Per definisjon er det næringsinntekt.

I et ENK får du direkte tilgang til foretakets overskudd, og kan bruke dette som du vil, men du må sette av penger til skatter og avgifter. Viktig å huske på: Eier av et enkeltpersonforetak har ikke de samme trygderettighetene som vanlige ansatte.

Selv om du som eier ikke kan være ansatt kan du ansette andre. Hvis du gjør det blir du arbeidsgiver, og må betale lønn og arbeidsgiveravgift. I tillegg er du pliktig å opprette yrkesskadeforsikring for hver enkelt ansatt.

Andre nyttige artikler

Hva er enkeltpersonforetak

Tjene penger på hobby

Slik fungerer skatt i enkeltpersonforetak

Start ditt eget enkeltpersonforetak – kjapt og enkelt

Å starte for seg selv trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å opprette ditt eget enkeltpersonforetak.

Lær mer om å starte enkeltpersonforetak

Superenkelt regnskap for små bedrifter