Hva er Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er en del av Brønnøysundregistrene, og er en offentlig tilgjengelig oversikt over norske og utenlandske foretak som har drift i Norge. Registeret er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.

For enkeltpersonforetak koster det 2 656 kr å registrere seg i både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (i 2024). Det er et krav at alle aksjeselskap (AS) skal registreres i Foretaksregisteret, men det er ikke alle enkeltpersonforetak som må det.

Start enkeltpersonforetak – enkelt og gratis!

Bruker du Fikens gratistjeneste for å opprette enkeltpersonforetak som skal kjøpe og videreselge varer passer vi på at du blir registrert i Foretaksregisteret.

Start enkeltpersonforetak

Når må man registrere seg i foretaksregisteret

Du må registrere enkeltpersonforetaket ditt i Foretaksregisteret – hvis du:

  • Skal drive med innkjøp av ferdige varer som du skal selge videre
  • Skal drive som statsautorisert regnskapsfører eller revisor
  • Har flere enn fem ansatte
  • Skal ta pant i varelager

Hensikten med kravet om registrering, er blant annet å sikre klare ansvarsforhold: Det skal ikke være tvil om hvem som har forskjellige former for ansvar i et foretak. Som næringsdrivende er man pliktig å melde inn endringer i ansvarsforholdene, og Foretaksregisteret er derfor alltid oppdatert med informasjon om for eksempel endringer i aksjekapital, om et foretak er sendt til tingretten for tvangsoppløsning, eller er under konkursbehandling.

For enkeltpersonforetak som ikke skal drive med noe av det ovenfornevnte, er det frivillig å registrere seg i Foretaksregisteret eller ikke. Én fordel ved å likevel gjøre det, er at man får firmaattest, som brukes som dokumentasjon overfor långivere, tinglysnings-, avgifts- og tollmyndigheter.

Registrering i Foretaksregisteret

Hvis du bruker Fikens tjeneste for å starte ditt enkeltpersonforetak passer vi på at foretaket ditt registreres i Foretaksregisteret hvis det er påkrevd for deg. Enklere blir det ikke!

Start ditt eget enkeltpersonforetak – kjapt og enkelt

Å starte for seg selv trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å opprette ditt eget enkeltpersonforetak.

Lær mer om å starte enkeltpersonforetak

Superenkelt regnskap for små bedrifter