Tilbake

Vilkår for bruk av tjenestenStarte enkeltpersonforetak med Fiken

Sist endret: 16.11.2023

Generelt

Dette nettstedet eies av Fiken AS, et norskregistrert selskap med org.nr. 913 312 465 ("Fiken"). Tjenesten Start enkeltpersonforetak med Fiken, heretter kalt Tjenesten, eies og driftes også av Fiken AS.

Dette dokumentet regulerer plikter og rettigheter du som kunde, og vi som leverandør, har ved bruk av Tjenesten. Dokumentet er bevisst forsøkt holdt på et enkelt og forståelig språk. Hvis noe er uklart vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss på kontakt@fiken.no.

Tillatt bruk

Tjenesten skal kun brukes til å opprette norske enkeltpersonforetak som skal registreres i Brønnøysundregistrene. Fiken forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå urettmessig bruk. Slike nødvendige tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, at Fiken stanser opprettelsen av enkeltpersonforetaket, nekter bruk av Tjenesten eller tar rettslige skritt.

Pris

Tjenesten er en gratis tjeneste. Dette betyr imidlertid ikke at Fiken dekker kostnader som påløper i forbindelse med å stifte et enkeltpersonforetak (som f.eks. stiftelsesgebyr i Foretaksregisteret).

I tillegg til denne gratis Tjenesten, vil brukere kunne motta tilbud om andre produkter og tjenester fra Fiken. Disse tilbudene er ikke bindende, og det er ingen forpliktelse til å benytte seg av dem. Eventuelle priser og betingelser for disse tilleggstjenestene vil bli regulert av separate avtaler og vilkår.

Opprettelse av kundeforhold

Tjenesten tilbys som en selvbetjeningsløsning, og Fiken har ingen innflytelse eller påvirkning på din bruk av Tjenesten. Du er dermed selv ansvarlig for å legge inn korrekte og nødvendige opplysninger i forbindelse med opprettelse av enkeltpersonforetak.

Immaterielle rettigheter

Alt materiale og innhold i Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, design, bilder, og kildekode, er Fiken AS' immaterielle rettigheter. Det er ikke tillatt helt eller delvis å kopiere, endre, distribuere, eller reprodusere materiale og innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra den aktuelle rettighetshaveren.

Ansvar

Det strebes alltid etter at alt av innhold og materiale i Tjenesten er riktig og oppdatert, og at Tjenesten til enhver tid fungerer så godt og effektivt som mulig. Fiken er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av Tjenesten eller bruk av andre relaterte produkter, tjenester og nettsteder. Fiken er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av at informasjon i Tjenesten, eller i andre relaterte produkter, tjenester og nettsteder, ikke er riktig og oppdatert. Fiken er heller ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av nedetid, brudd i forbindelse med el. i Tjenesten eller i andre relaterte produkter, tjenester og nettsteder. Fikens erstatningsansvar kan ikke i noe tilfelle overstige et beløp på kr. 5000.

Brukeren, og enkeltpersonforetaket som opprettes, er fullt ut ansvarlig for å overholde den lovgivning som til enhver tid gjelder. Dette inkluderer ikke bare nøyaktigheten av informasjonen som oppgis ved opprettelsen av foretaket, men også den løpende oppfølgingen og etterlevelsen av alle lovpålagte krav og plikter som følger av å være eier av et enkeltpersonforetak.

Fiken AS påtar seg ingen erstatningsrettslig eller strafferettslig ansvar for brukeres manglende etterlevelse av slike krav og plikter, og er heller ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå som følge av feil, mangler, eller unnlatelser i brukerens videre håndtering av sitt enkeltpersonforetak. Vår tjeneste er begrenset til å bistå i opprettelsesprosessen av enkeltpersonforetak og innebærer ingen forpliktelser for Fiken AS utover dette.

Behandling av personopplysninger

Fiken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger gjennom Tjenesten. Fiken streber etter alltid å behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Se Fikens personvernerklæring for mer informasjon.

Fiken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger gjennom Tjenesten. Vi samler inn personopplysninger som er nødvendig for å utføre opprettelsen av enkeltpersonforetak, inkludert navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer. For sikkerhetsformål og for feilsøking samler vi også inn IP-adresser og nettleserinformasjon.

Formålet med å samle inn disse opplysningene er å kunne levere Tjenesten vår på en effektiv måte. Personopplysninger blir lagret kryptert og er sikret mot uvedkommende tilgang. Dine personopplysninger vil kun bli delt med Brønnøysundregistrene i forbindelse med opprettelse av enkeltpersonforetak. Ingen andre tredjeparter vil ha tilgang til dine personopplysninger uten ditt samtykke.

Som bruker av Tjenesten har du rett til å be om sletting av dine personopplysninger. For å benytte deg av denne retten, kan du kontakte oss på kontakt@fiken.no. Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

For mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se Fikens personvernerklæring .

Øvrig

Fiken forbeholder seg retten til å endre materiale og innhold i Tjenesten når som helst og etter Fikens eget skjønn. Fiken forbeholder seg også retten til å endre Brukervilkårene.

Endringer varsles ikke særskilt, og brukeren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende Brukervilkår. Ved å fortsette å bruke Tjenesten anses du for å akseptere endringene.

Avtalen er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av brukeravtalen.

Superenkelt regnskap for små bedrifter