Utveksling av data med tredjepart

Underleverandører

Dette er tjenester som vi bruker for alle brukere.

Leverandør Bruk
Altinn Skjemaer til det offentlige med tilhørende informasjon. Innhold vil avhenge av type skjema, men både regnskapsdata og data om enkelte ansatte kan overføres.
Amazon (AWS-S3) Backup av lagrede data.
Crashlytics Lagrer, indekserer og varsler om feil i applikasjonen i apper. Ved feil lagres det informasjon om aktuell bruker og arbeidsoppgaver.
Freshdesk All informasjon som sendes til kundestøtte ved henvendelser over e-post og Facebook Messenger, samt spørsmål som sendes til "Spør Fiken".
Google Analytics Brukes både i forhold til markedsføring og forbedring av applikasjonen ved å se på bruksmønstre.
Google Cloud Storage Backup av lagrede data.
Googleinnlogging Dersom du velger å logge inn via Google i Fiken lagrer Google informasjon om hvor du har logget inn når.
Logdna Verktøy for å lagre og indeksere loggene til applikasjon på serversiden. Dataene brukes til feilsøking og lagres i 30 dager.
Mailchimp For å kunne sende deg relevant informasjon fra Fiken, informasjon om ditt navn og din epost overføres.
New Relic Overvåkning av applikasjonen. Veldig lite overføres, men verktøyet sjekker også sporadisk informasjon som overføres til og fra database.
Neverbounce Brukes i enkelte tilfeller for å verifisere e-postadresser
Olark Chat med kunde. Epost, aktuell side i applikasjonen overføres i tillegg til selve henvendelsen.
Sendgrid Tjeneste for å sende og motta eposter i Fiken. Brukes f.eks. til å sende faktura eller når du sender epost til foretakets innboks. Informasjon om mottaker og avsender overføres i tillegg til selve eposten.
Sentry Lagrer, indekserer og varsler om feil i applikasjonen på serversiden. Ved feil lagres det informasjon om aktuell bruker og arbeidsoppgaver.
Trackjs Lagrer, indekserer og varsler om feil i applikasjonen på serversiden. Ved feil lagres det informasjon om aktuell bruker og arbeidsoppgaver.

Samarbeidspartnere

Dette er tjenester/integrasjoner det er valgfritt om du som bruker vil ta i bruk i Fiken.

Leverandør Bruk
API Fiken har et åpent API slik at andre applikasjoner kan lage integrasjoner og utveksle data med Fiken (og som du kan velge å ta i bruk). Hva slags data som utveksles vil variere fra integrasjon til integrasjon, og det henvises derfor til tredjepart for en oversikt/liste over hva som utvekles i den spesifikke integrasjonen. En del av disse integrasjonene finnes her https://fiken.no/integrasjoner, men denne listen vil aldri være komplett.
Aprila Brukes for fakturasalg. Ved søknad/avtaleinngåelse utveksles hovedbok, samt informasjon som orgnummer og epost for å lette utfylling. Så lenge du har en aktiv avtale om fakturasalg vil vi jenvlig utveksle regnskapsdataene dine. Dette inkluderer hovedbok (dvs alle bevegelser på regnskapskontoene dine), samt ekstra informasjon om kjøp/salg (som motpartens navn/orgnummer, fakturanummer, forfallsdato). Aprila bruker disse dataene for å gå deg en pris/tilbud på salg av fakturaene dine.
Dnb Brukes ved initiering av betalinger i DNB. Vi sender betalingsinitieringer, inkl dato, beløp og melding.
Dropbox Filer sendes over fra Dropbox til oss ved integrasjon. Kun filer fra en spesifikk mappe (pr foretak) hentes.
Duvi Brukes ved integrert pensjon/OTP. Så lenge denne avtalen er aktiv vil lønnsdata overføres fra Fiken til Duvi. Data som overføres er både personopplysninger (som fødselsnummer, navn og kontaktinfo) og lønnsdata (som dato og hvor mye en har fått i lønn). Data om permisjoner/sykemeldinger overføres også. Duvi bruker disse dataene for å beregne pensjon til de ansatte.
Goto Webinar Dersom du melder deg på webinar overføres navnet og eposten din.
Zettle Her henter vi kun data, men selve autentiseringen/påloggingen overføres til iZettle dersom du vil hente informasjon derfra.
OneDrive Samme som Dropbox.
Peppol Bruk i forbindelse med EHF. Ved registrering i ELMA sender man over epostadresse, telefonnummer, navn, etc. Når man sender selve fakturaen sendes det til mottakersystemet.
Postnord Strålfors Ved valg av print av faktura sendes fakturainformasjon som beløp, navn, telefonnummer og adresse over til Postnord Strålfors som skriver ut og postlegger faktura.
Sbanken Brukes ved initiering av betalinger i Sbanken. Vi sender betalingsinitieringer, inkl dato, beløp og melding.
SpareBank 1 Brukes ved initiering av betalinger i SpareBank 1-bankene. Vi sender betalingsinitieringer, inkl dato, beløp og melding.
Sparebanken Vest Brukes ved integrasjon mot SPV. Vi sender over noen nøkkeltall fra regnskapet ditt, samt frister, slik at disse kan vises inne i nettbanken. Brukes også ved initiering av betalinger til SPV. Vi sender betalingsinitieringer, inkl dato, beløp og melding.
Svea Bruker for å sende faktura til inkasso. Ved avtaleinngåelse overføres informasjon om ditt selskap inkludert epost. For hver oversendte faktura overføres fakturainformasjon som beløp, navn, telefonnummer, epostadresse og adresse.
Typeform Løsning for lagring av svar på spørreundersøkelser - brukes både inne i applikasjonen for å få tilbakemelding fra deg som bruker og ved påmelding til kurs. Her overføres selve dataene du fyller ut i skjemaet, samt informasjon som fornavn, selskapstype og tidspunkt.
Vipps Brukes for å sende fakturaen til Vipps eFaktura. For hver faktura vil vi spørre Vipps om kunde kan motta denne (gjennom å overføre kundeinformasjon som telefonnummer og epost). For fakturaer som så aktivt sendes via Vipps overføres fakturainformasjon som beløp, navn, telefonnummer, epostadresse og adresse.